Kennisgebieden

Woonsupportplus biedt een kwalitatief goed, verantwoord en integraal aanbod op het gebied van ontwikkeling woonproduct, procesmanagent en communicatie. Op een vernieuwende en creatieve manier is Woonsupportplus voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen op het gebied van duurzaamheid. Daar is deskundigheid voor nodig. Woonsupportplus is deskundig op de volgende gebieden:

 • Bedrijfseconomie en financiën
 • Volkshuisvesting
 • Vastgoedstrategie, ontwikkeling en beheer
 • Marketing, marktcommunicatie
 • Energie en energiebesparing
 • Bouwkunde en installatietechniek
 • Wet en regelgeving.
 • Proces en project management.

Diverse corporaties worden ondersteund door Woonsupportplus in het zoeken naar slimme en creatieve oplossingen om bestaande woningen te verduurzamen en heeft daarnaast hulp geboden in het achterhalen wat er werkelijk speelt. Een kwestie van doorvragen om het werkelijke probleem op tafel te krijgen en het creëren van draagvlak. Maar zeker ook het maken van goede en duidelijke afspraken met alle betrokkenen, zodat u weet van u van elkaar kunt èn mag verwachten. De vraagstukken en opgaven worden steeds complexer. Hoe bepaalt u de kaders voor het opstellen van beleid voor energie en duurzaamheid? Gaat u voor Nul op de Meter of label B? Hoe ver gaat u met investeren in woningverbeteringen? Wat levert het op voor de verhuurder? Wat levert het op voor de bewoner? Biedt u bewoners wel of geen keuzes? Wel of geen huurverhoging? Hoe bepaalt u de huurverhoging?

Woonsupportplus heeft de totale wikkeling van het woonproduct voor het verduurzamen van bestaand vastgoed in een viertal fases opgezet.

 1. Verkennen
 2. Ontwikkelen woonproduct
 3. Draagvlak
 4. Begeleiden.

1. Verkennen

Tijdens deze fase is het van belang een goed beeld te krijgen van uw ambities, financiële kaders en doelstellingen. Een goed helder beeld van deze doelstellingen legt de basis voor het succes van een ambitie.

2. Ontwikkelen woonproduct

Het planontwerp gaat altijd uit van een goede inventarisatie van de objecten op gebied van de energetische kwaliteit, de conditie en bouwkundige staat. In de inventarisatiefase worden ook woon- en leefwensen helder gemaakt. Een goed beeld van deze klantwaardes geeft richting aan het planontwerp.

Uit alle gegevens die uit de inventarisatie komen worden renovatiemodellen ontwikkelt en gekwalificeerd zodat er een duidelijk beeld ontstaat tussen klantwaarde en productwaarde. Dit model van vergelijk maakt het mogelijk om een goede en haalbare keuze te maken. Het voorkomt dat projecten stranden in het vervolg traject.

3. Draagvlak

Nu is het van belang het product naar de markt te brengen. Belangrijk hierin is de juiste communicatie strategie en toon of voice te kiezen. Het doel van deze fase is het verkrijgen van draagvlak voor uw plannen met als resultaat maximale participatie.

4. Begeleiding

In begeleiding fase dragen we zorg voor het proces en sturen we op kwaliteit op technisch en sociaal niveau.